4th World HARDCOURT Bike Polo Championships
du 14 au 18 Août 2012 - Genève

4th World HARDCOURT Bike Polo Championships

du 14 au 18 Août 2012 - Genève